Artboard 1website
kennis tennis 208
Fotogalerij
MijnKNLTB
toernooi.nl
Wat een geweldig enkelspeldebuut van @kikibertens op de @WTAFinalsSG! Bekijk de reactie van Kiki: https://t.co/jyH7wjzosn
17hretweet
Jelle Sels verliest in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi voor het Challengertoernooi in Las Vegas. De A… https://t.co/Z86GuuB5bB
Uitstekende start voor @Arantxarus bij het ITF-toernooi in het Franse Poitiers (80,000 dollar). Ze stuurt de als tw… https://t.co/WJgsQNYYMV
Een plek in de tweede ronde voor @Richelhogenkamp bij het ITF-toernooi in Saguenay (60.000 dollar). De Doetinchemse… https://t.co/ijz3D3sZHV
Bij het ITF-toernooi in Oslo (25,000 dollar) staat de als derde geplaatste @LesleyKerkhove in de tweede ronde. Ze w… https://t.co/Xt2oYzZIUY
Madelief Hageman is op dreef in het dubbelspel. Met Marianne Argyrokastriti wint ze de dubbel op het ITF 4 Autumn I… https://t.co/9iPsgrh6Ny
RT @tennispuntnl: Rond 15.30 uur Nederlandse tijd neemt @kikibertens het bij de @WTAFinalsSG op tegen @AngeliqueKerber. Lees hier de previe…
Bij het Challengertoernooi in Las Vegas heeft Jelle Sels nog een zege nodig om het hoofdtoernooi te bereiken. Hij w… https://t.co/Gn6NBqVmP9
Bij het ATP-toernooi in Stockholm verliest @wesleykoolhof met Marcus Daniell de eindstrijd in het dubbelspel: https://t.co/aCYb7Ipnky
Nederland vaardigt 24 sporters af voor de Invictus Games 2018. Zij doen mee aan 11 verschillende onderdelen en kome… https://t.co/JL0ts3jlAf
Onderhoud van banen is voor elke tennisvereniging van groot belang. De KNLTB biedt veel voorlichting op dit vlak, m… https://t.co/wk0i0uFjlD
Zondag gaan in Miami de ITF Young Seniors World Team Championships van start met volop kans op Nederlands eremetaal… https://t.co/Bb7YY7QHr6
Wat een prachtige waardering voor tennisser Jermilius Martina, gekozen tot Uniek Sporttalent 2018. Gefeliciteerd! 👏🎉 https://t.co/xDX97M3kaj
Gefeliciteerd met deze super prestatie, @kikibertens 🙌 Veel succes in Singapore! #WTAFinals https://t.co/UahoiDCkCj

Huishoudelijk reglement

Laatst bijgewerkt: dinsdag 19 januari 2016 22:57

LEDEN

 1. De leden zijn verplicht hun contributie en eventueel hun inschrijfgeld te voldoen vóór 1 maart van het betreffende verenigingsjaar. Wie niet voor die datum betaald heeft, wordt op de wachtlijst geplaatst. Bij herhaald wanbetalen kan het bestuur besluiten tot royement als lid van TVU.
 2. Indien een lid zijn lidmaatschap te laat opzegt, zullen de eventuele kosten die de vereniging heeft gemaakt voor het aanvragen van ledenpas en contributie bij de KNLTB worden verhaald op het lid dat in gebreke is gebleven.
 3. Indien een lid schade toebrengt aan de vereniging of aan haar bezittingen, zal het bestuur die schade op het betreffende lid verhalen.
 4. De leden zijn verplicht zich te houden aan het afschrijfreglement, zoals dat door het bestuur is vastgesteld. Het reglement ligt altijd ter inzage in het paviljoen.
 5. Leden zijn verplicht adreswijzigingen zo snel mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.
 6. Leden hebben de verplichting een deel van de bardienst c.q. keukendienst voor hun rekening te nemen, of, in overleg met het bestuur, de vereniging op andere wijze van dienst te zijn.
 7. Sancties ten aanzien van leden kunnen alleen door het bestuur worden genomen.

ALGEMENE VERGADERING

 1. Elk jaar treden twee bestuursleden af. Zij kunnen door het bestuur herkiesbaar worden gesteld, waarna de hierna in punt 9 genoemde termijn in acht wordt genomen. De verkiezing van bestuursleden vindt in principe plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in januari/februari.
 2. Het bestuur kan kandidaten voor het bestuur stellen tot minimaal 14 dagen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Leden buiten het bestuur kunnen kandidaten voor het bestuur stellen tot uiterlijk 7 dagen vóór de jaarlijkse ledenvergadering. Een dergelijke kandidaatstelling dient door tenminste 5 seniorleden ondersteund te worden en tijdig schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.
 3. De door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
 4. De leden van de commissie bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten- kascommissie- zijn na hun aftreden terstond herkiesbaar. Hun benoeming geldt voor de periode tot en met de volgende jaarvergadering.
 5. Een algemene vergadering kan alleen besluiten nemen ten aanzien van zaken die voor de vergadering geagendeerd zijn. Besluiten ten aanzien van andere zaken zijn dus ongeldig. Dit met inachtneming van artikel 16 lid 9 en 10 van de statuten.
 6. Het bestuur is verplicht om voorstellen die door tenminste 5 leden tot uiterlijk 7 dagen voor een algemene vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, voor die vergadering te agenderen.
 7. Alle op de agenda van een algemene vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld.

BESTUUR

 1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden als tenminste twee leden van het bestuur dat wensen.
 2. De voorzitter roept de bestuursvergadering bijeen door middel van een mededeling aan elk der bestuursleden. Als hij daaromtrent in gebreke blijft, kunnen andere bestuursleden / minimaal twee/ het bestuur bijeen roepen.
 3. Het bestuur houdt op overzichtelijke wijze een administratie bij van de namen en adressen van de leden.
 4. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de algemene vergadering op 27 januari 2003 en aangepast door de algemene vergadering op 21 februari 2011 en geldt voor een periode van maximaal 10 jaar.
Facebook
lidwordenwijzigingen
Save the dates 2018 v2
bardienstplanner
logo lcs

Sponsoren

Banen bespeelbaar