reglement Interne wintercompetitie

Lees hier het reglement  van de interne wintercompetitie woensdagavond / donderdagavond

Reglement Spelregels Interne Wintercompetitie tennis:

1. De competitie wordt gespeeld op vooraf vastgestelde tijden, op woensdag- en donderdagavond, vanaf 19.00 tot 22.30 uur.

2. Een wedstrijd duurt maximaal 70 minuten, inclusief 5 minuten inspelen.

3. De eindstanden van de poules van het afgelopen seizoen zijn medebepalend voor de indeling van de nieuwe poules. De wedstrijdleiding kan besluiten hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als de speelsterkte daartoe aanleiding geeft, of de competitie niet volledig is gespeeld. 

4. Er worden maximaal 2 sets gespeeld. Indien nodig (6-6) wordt in iedere set een tiebreak gespeeld. Als de toegestane tijd verstreken is en de wedstrijd nog niet ten einde is, geldt de stand van dat moment.

5. Wedstrijdpunten: bij een overwinning 3 punten, bij gelijkspel 2 en bij ‘n nederlaag 1 punt. Voorbeeld: 7-6 en 2-2 is 3 punten voor de winnaar en 1 punt voor de verliezer. 
6-4 en 1-2 is een gelijkspel, dus 2 punten per team. 

6. Een wedstrijd kan niet verplaatst worden. De wedstrijd wordt in dit geval als niet gespeeld  beschouwd. Niet komen opdagen = 6-0 6-0 verloren.

7. Bij verhindering dient men zelf voor een vervanger te zorgen. Deze vervanger dient dezelfde of een lagere speelsterkte te hebben. Telefoonnummers zijn op te zoeken via website. 

 www.tvudenhout.nl     Mijn KNLTB, KNLTB Afhangbord, “vind een lid”


8. De wedstrijden gaan altijd door.

9. Indien het niet mogelijk is om te spelen (dit wordt bepaald door de wedstrijdleiding in overleg met het bestuur) wordt de betreffende speelronde verplaatst (indien mogelijk) naar een andere datum.
Informatie voor de bespeelbaarheid van de banen is te zien op de website: 
www.tvudenhout.nl    

10. De uitslagen moeten worden genoteerd op het speelschema dat is opgehangen op het prikbord in de hal van het paviljoen.

11. Er wordt gespeeld met eigen tennisballen.

12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.

Wedstrijdleiding: 
René en Marleen Brekelmans ,Thea Bloemberg
e-mailadres: winter@tvudenhout.nl