Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
KennismakingCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Udenhout om eenmalig een incasso-opdracht naar mijn bank te sturen om een bedrag
voor de cursus "Maak Kennis Met Tennis" van bovenstaand IBAN af te schrijven.
*Ouder/verzorger is akkoord met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
*Ik ga akkoord met de privacyverklaring zoals deze op de website is weergegeven.
Opmerking