Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
KennismakingCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik TV Udenhout om eenmalig een incasso-opdracht naar mijn bank te sturen om een bedrag
voor de cursus "Maak Kennis Met Tennis" van bovenstaand IBAN af te schrijven.
* Ouder/verzorger is akkoord met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening ouder/verzorger *
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
* Ik ga akkoord met de privacyverklaring zoals deze op de website is weergegeven.
Opmerking