lidmaatschap en contributie

Aanmelden voor het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden door invullen van het online inschrijfformulier. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een pasfoto digitaal voorhanden heeft om up te loaden. Deze foto komt op uw KNLTB tennispas te staan en moet een JPG bestand zijn (maximaal 1MB) van minimaal 300x400 pixels en ongeveer ook deze (3 bij 4) verhouding hebben. Om het digitale inschrijfformulier te kunnen versturen is het verplicht om akkoord gaan met automatische incasso van de contributie en het inschrijfgeld. 

Meldt u zich aan na 1 april dan berekenen we contributie naar gelang het aantal resterende maanden tot 31 maart van het komende jaar. Als u zich aanmeldt na 1 december, dan gaat het lidmaatschap in op 1 april.

Leden van TVU zijn automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond. Elk lid ontvangt in maart een nieuw door de KNLTB verstrekt pasje, echter vanaf 2019 zal het pasje 2 jaar geldig zijn. Dit pasje is nodig voor het reserveren van een baan op het eigen tennispark en voor deelname aan open toernooien bij onze vereniging en bij andere verenigingen, evenals bij deelname aan officiële competities. Sinds november 2014 is het pasje ook ons betaalmiddel bij de bar in het paviljoen middels het digitale kassasysteem van Twelve.
Door zich als lid aan te melden verklaart men akkoord te gaan met statuten en huishoudelijk reglement van zowel TVU als KNLTB. Op 1 april begint het officiële tennisseizoen. De contributie wordt in maart automatisch geïnd.

Juniorleden zijn leden, die in het betreffende verenigingsjaar, aan het einde van het kalenderjaar, de achtienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt. Nieuwe juniorleden zijn verplicht om in het eerste jaar de jaartraining te volgen. Rustende leden zijn seniorenleden die, om bepaalde redenen, na overleg met de ledenadministratie, (moeten) besluiten één of meer volledige seizoenen niet actief te tennissen. Zij ontvangen geen pasje. Zij hebben bij het opnieuw willen opnemen van het gewone lidmaatschap voorrang op aspirant leden en hoeven niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.

Studenten komen in aanmerking voor een korting indien zij ieder nieuw verenigingsjaar een bewijs van inschrijving van een voltijdstudie kunnen overleggen (een studentenkaart is niet afdoende, omdat deze meestal niet ieder jaar wordt vernieuwd). Dit bewijs van inschrijving kan men digitaal aanleveren door een e-mail met bijlage te sturen naar ledenadministratie@tvudenhout.nl.

 Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in je contact- of bankgegevens dien je altijd door te geven via de website, waarop je na inloggen je eigen gegevens kunt zien en aanpassen. Het is namelijk van groot belang dat we je op de hoogte kunnen houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging en dat we zonder problemen de jaarlijkse contributie kunnen innen.
Wilt u rustend lid worden, geef dit dan vóór 1 januari per e-mail door aan de ledenadministratie. Doet u dit na 31 december, dan moeten we u 20 Euro kosten aanrekenen in plaats van 15 Euro, omdat dan reeds het nieuwe pasje in de maak is dat u niet meer krijgt.


Opzeggen 

Het opzeggen van het lidmaatschap bij TVU dient altijd vóór 1 januari te geschieden via de website, waarop je na inloggen het formulier "Beëindigen lidmaatschap" n kunt vullen. Als u na deze datum opzegt, dan moeten wij kosten in rekening brengen voor o.a. het nieuwe tennispasje dat dan reeds in de maak is.

Als leden na 1 april (moeten) besluiten om, bv. in verband met gezondheid, gedurende langere tijd niet actief te kunnen tennissen, is dat geen reden tot teruggave van (een deel van) de contributie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Marcel Hey en Milja Verstraelen
Adres: Duizendblad 3, Udenhout
Telefoon: 013 511 37 17
E-Mail: ledenadministratie@tvudenhout.nl

De contributie voor het seizoen (2020-2021) is vastgesteld op:

  Senior Junior Student Rustend
Inschrijfgeld Eur 15,- Eur 5,- Eur 15,- nvt
Contributie Eur 140,-  Basis: Eur 100,-
(geen training)
Alles-in-1: Eur 300,-
(inclusief jaartraining*)
Plus: Eur 400,-
(dubbele jaartraining)
Eur 80,-** Eur 15,-
Gezinskorting Eur 30,- Vanaf het 4e spelend lid
Administratiekosten
te laat opzeggen (na 31 december)
   Eur 20,-  
* eerste jaar verplicht